Det behöver inte kosta mer
 • Butiksmedarbetare butik

  Välkommen till Lidl Sveriges karriärsidor!

  Vad är egentligen karriär? För någon är det att behålla ett jobb som man trivs med länge. För några är det att bli chef. För andra är det att kunna byta inriktning på sin tjänst, utan att byta bolag.

  Oavsett vad man har för bild av vad karriär är, så vill vi på Lidl erbjuda
  DIG möjligheter! Och oavsett var i Lidls organisation du arbetar så
  arbetar du för hjärtat i verksamheten - våra butiker.

  » Läs mer om att arbeta i våra butiker!
 • Hållbar logistik

  För att kunna hålla så låga priser för högkvalitativa varor så är det en självklarhet för oss på Lidl att arbeta effektivt med logistik. Ett fint bevis
  på detta är att vi har vunnit Postnords Logistic Award. Motiveringen löd:

  “Inom den svenska dagligvaruhandeln har Lidl ett helt unikt logistikupplägg. Logistiken är verksamhetens hjärta och utvecklas ständigt. Den är en möjliggörare för kostnadseffektivitet i alla led – korta ledtider, effektiv nyetablering, minimala lager, miljönytta och hög kvalitet.”

  » Läs mer om att arbeta på våra lager!
 • Lidl som arbetsgivare

  På Lidl inser vi att våra medarbetare är vår största tillgång och att vår framgång är enormt beroende av de anställdas engagemang och hängivenhet.

  » Läs mer om Lidl som arbetsgivare