DEN STOLTA UTMANAREN

Controlling

På controllingavdelningen görs all ekonomisk uppföljning på Lidl Sverige, dels genom standardrapporter och dels genom ad hoc-rapporter då man fokuserar på att följa upp något specifikt under en viss period, t ex en kampanj. Avdelningen har fyra olika inriktningar: varu-, fastighets-, personal-, samt kostnadscontrolling som tittar på de kostnader som inte berörs av de tre förstnämnda.

Varför ska man söka till controllingavdelningen på Lidl?

Man får utlopp för sin kreativitet när det gäller analyser och rapportuppbyggnad, även om en del givetvis är styrt utifrån lagar eller interna riktlinjer. Slutsatser som dras av analyser kan i vissa fall bli viktigt beslutsunderlag, inför t ex en investering, och därigenom kan man verkligen påverka verksamheten. Man har också mycket kontakt med organisationen och får på så sätt se många delar av verksamheten. Det förekommer också mycket kontakt med moderbolaget i Tyskland, så det känns verkligen att man är en del av en större och internationell verksamhet.

Vilken studiebakgrund behövs?
Magisterexamen i ekonomi, gärna med inriktning på redovisning eller ekonomistyrning. Utöver detta så är goda tyskakunskaper en förutsättning för rollerna på controlling.

Ansök här