DEN STOLTA UTMANAREN

test3

"ETT STARKT TEAM
ÄR GRUNDEN
I ATT LYCKAS"

CINDY

Butikssaljare

Butikssäljare

Som butikssäljare på Lidl är du vårt ansikte utåt mot våra kunder. Vi söker ständigt efter nya butikssäljare då du har en nyckelroll!

» Läs mer här
Saljledare

Assisterande säljledare

Som assisterande säljledare arbetar du tätt tillsammans med säljledare och butikschef med syftet att göra er butik så framgångsrik som möjligt.

» Läs mer här
Saljledare

Säljledare

Som säljledare på Lidl arbetar du med att utveckla butiksteamet samt arbetar proaktivt med ständig förbättring av arbetsrutiner och processer.

» Läs mer här
Butiksschef

Butikschef

Som butikschef på Lidl är ditt huvudansvar att skapa en inspirerande arbetsplats och positiva kundupplevelser!

» Läs mer här

Distriktschef

Som distriktschef ansvarar du för ekonomi, personal och resultat i flertal butiker. Stor möjlighet att utveckla och påverka!

» Läs mer här

Försäljningschef

Som försäljningschef är du ansvarig för att butikerna motsvarar kundernas förväntningar och når uppsatta mål.

» Läs mer här