DEN STOLTA UTMANAREN

Om våra centrallager

Lidl Sverige har två centrallager, ett i Rosersberg och ett i Halmstad. Lagret i Halmstad byggdes när Lidl etablerade sig i Sverige 2003. Det lagret omfattar 39 000 m2 och levererar varor till ca 70 butiker.

Centrallagret i Rosersberg ersatte det lager som tidigare fanns i Eskilstuna. På grund av begränsad yta och det geografiska läget stängdes Eskilstunalagret och hösten 2013 öppnades vårt nya lager i Rosersberg. Lagret omfattar 43 500 m2 och arbetar gentemot drygt 100 butiker.

Flytten av lagret innebär att vi kommer att köra 300 000 km kortare sträcka varje år. Det motsvarar 7,5 varv runt jorden och en minskning av energiförbrukningen vid transport på 5% per år.