DEN STOLTA UTMANAREN

Om våra centrallager

Lidl Sverige har idag tre centrallager, ett i Rosersberg, ett i Halmstad och det senaste i Örebro som öppnade i oktober 2019. Lagret i Halmstad byggdes när Lidl etablerade sig i Sverige 2003. Det lagret omfattar 40 000 m2 och levererar idag varor till drygt 80 butiker. Centrallagret i Rosersberg öppnade 2013, omfattar 54 000 m2 och arbetar gentemot drygt 100 butiker.

Då Örebro-lagret kommer till en början överta cirka 60 butiker (40 av Rosersbergs butiker och 20 av Halmstads butiker) innebär detta bland annat att våra lastbilar kommer köra ca 1,1 miljoner* km mindre varje år, vilket motsvarar 172 varv runt jorden.

*3.195 km mindre per dag i absoluta tal mellan verksamhetsåren.