DEN STOLTA UTMANAREN

Dataskydd

Dataskydd är viktigt för oss på Lidl!

På Lidl värnar vi om din personliga integritet och dataskydd är viktigt för oss. Denna dataskyddspolicy förklarar hur och i vilka fall vi samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter på www.jobb.lidl.se.

I vår dataskyddspolicy hittar du även information om dina rättigheter enligt gällande dataskyddsbestämmelser.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. T.ex. kan bilder (foton) på individer som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, t.ex. IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

När behandlar vi personuppgifter?
Lidl grundar sin behandling av personuppgifter på artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Artikel 6 GDPR räknar bl.a. uppföljande situationer när personuppgifter får behandlas:

 • När den berörde har lämnat sin samtycke till behandlingen, eller
 • behandlingen är nödvändig för att Lidl ska kunna fullgöra ett avtal med den berörde, eller
 • behandlingen är nödvändig för att Lidl ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, eller
 • behandlingen är nödvändig för att Lidl ska kunna uppfylla ett berättigat intresse.

Vår hemsida
Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder:
När du besöker vår hemsida överför webbläsaren på din enhet automatiskt informationen nedan till servern för vår hemsida:

 • Din terminals IP-adress,
 • datum och klockslag,
 • den hämtade filens namn och URL,
 • webbsidan/applikationen som insamlandet utfördes ifrån (hänvisar-URL),
 • uppgifter om din webbläsare och, om det är nödvändigt, operativsystemet på din enhet samt din internetleverantör.

Informationen lagras temporärt i en så kallad loggfil för följande ändamål:

 • säkerställa en störningsfri förbindelse,
 • säkerställa en god upplevelse av vår hemsida/applikation,
 • utvärdera systemsäkerheten och stabiliteten.

Om du har godkänt så kallad geolokaliering i din webbläsare, i ditt operativsystem eller i andra inställningar kommer vi att använda den funktionen för att erbjuda individuell service som är anpassad till din aktuella position (t.ex. närmaste butik). Positionsuppgifterna kommer endast att användas på detta sätt.

Den rättsliga grunden för hantering av IP-adressen är artikel 6 GDPR (berättigat intresse). Lidl:s berättigade intresse motiveras av de ovan listade ändamålen för datahanteringen.

Om uppgifterna ska komma att ligga till grund för ett avtal är den rättsliga grunden för hanteringen artikel 6 (förberedande av avtal).

Mottagare/kategorier av mottagare:
Lidl delar endast med sig av data till bolag inom Lidlkoncernen och endast i den mån det krävs för att uppfylla ändamålen ovan.

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden:
Uppgifterna lagras under 7 dagar och raderas därefter automatiskt. När du lämnar vår hemsida raderas geolokaliseringsuppgifterna.

Lidl:s användning av cookies
Cookies – allmän information
Vår användning av cookies på lidl.se och jobb.lidl.se baseras på artikel 6 GDPR (berättigat intresse), för att Lidl ska kunna förbättra din användarupplevelse av hemsidorna. Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator, mobil eller surfplatta) när du besöker vår hemsida. Cookies skadar inte din enhet, de innehåller inga virus, trojaner eller andra skadliga program. I cookies lagras information som är kopplad till den enhet som du använder. Det innebär dock inte att vi därmed känner till din identitet.

Vi använder cookies för att göra det mer bekvämt för dig att använda vår hemsida och ta del av olika erbjudanden. Därför använder vi s.k. sessionscookies, för att kunna se att du redan har besökt vissa sidor på vår hemsida. De raderas automatiskt när du har lämnat hemsidan. Utöver det använder vi varaktiga cookies som lagras på din enhet en viss bestämd tid och som ska göra hemsidan mer användarvänlig. När du besöker vår hemsida igen för att använda våra tjänster upptäcker systemet automatiskt att du redan har varit hos oss och vilka inmatningar/inställningar du utförde.

Vi använder även cookies för statistisk utvärdering av vår hemsida för att kunna optimera våra erbjudanden. När du besöker vår hemsida igen talar dessa cookies om för oss att du redan har varit hos oss. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss bestämd tid. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Din webbläsare kan dock ställas in så att inga cookies lagras på din dator eller att du alltid informeras när en ny cookie ska lagras, se avsnittet nedan om detta. Om du stänger av cookies helt kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår hemsida.

En översikt över alla använda cookies med ytterligare upplysningar (t.ex. om lagringstiden) och möjligheten att motsätta sig hanteringen finns i vår cookie-information.

Google Analytics
Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder:
För att behovsanpassa och löpande optimera utformningen av vår hemsida använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited  („Google“). Den rättsliga grunden är artikel 6 GDPR (berättigat intresse). Cookien skapar pseudonymiserade användarprofiler och genererar då följande information om din användning av hemsidan:

 • Typ/version av webbläsare och operativsystem,
 • Hänvisande URL (den senast besökta sidan),
 • Enhetens IP-adress,
 • Klockslaget för serverförfrågan.

Denna information används för att utvärdera användningen av hemsidan och för att sammanställa rapporter om hemsidesaktiviteter. Dessutom används informationen för tjänster som är kopplade till marknadsundersökningsändamål och för att behovsanpassa utformningen av hemsidan. IP-adresserna anonymiseras så att identifikation inte är möjligt (så kallad IP-maskning).

Installationen av cookies kan förhindras genom särskilda inställningar i webbläsaren, se punkt 11.4 nedan.

Mottagare/kategorier av mottagare:
När IP-adresserna har anonymiserats överförs den information som genereras av cookien till servrar i USA och lagras där. Under inga omständigheter kopplas din IP-adress till andra uppgifter hos Google. Informationen kan överföras till tredje part om lagen föreskriver det eller om tredje part har ett uppdrag att hantera dessa uppgifter.

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden:
Efter anonymiseringen av IP-adressen kan datan inte längre kopplas till en person. De statistiskt bearbetade uppgifterna raderas av Google Analytics efter 26 månader. I de rapporter som skapas av Google Analytics finns inte längre några kopplingar till verkliga personer kvar.

Re-Targeting
Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder:
Vi använder re-targeting-teknologier från olika leverantörer. Det innebär att du som besökare av vår hemsida kan komma att få riktade markandsföringsbudskap med direkt koppling eller anknytning till hemsidan eftersom du har visat intresse för innehållet. Detta kallas re-targeting. Syftet med re-targeting är att ge dig relevant innehåll när du besöker webbplatser eller använder sökmotorer. Under inga omständigheter kan de uppgifter som samlas in och bearbetas användas för att personligen identifiera dig som besökare på hemsidan. Här hanteras inga direkta personuppgifter och inte heller kopplas användarprofiler till personuppgifter. Datahanteringen baseras på artikel 6 GDPR (berättigat intresse). Genom re-targeting-åtgärderna vill vi säkerställa att endast reklam som intresserar dig visas på din enhet.

Mottagare/kategorier av mottagare:
På vår hemsida använder vi re-targeting-teknologier från olika leverantörer som inom ramen för re-targeting hanterar de ovan nämnda uppgifterna. Närmare upplysningar kring dessa cookies finns i våra cookie-bestämmelser.

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden:
De cookies som används för re-targeting-ändamål och informationen som dessa genererar sparas i enlighet med det som anges i cookie-bestämmelserna och raderas automatiskt därefter.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?
Du kan oftast ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies på din webbläsare eller enhet. Du kan t.ex. välja att blockera cookies eller att cookies ska raderas när du stänger ner webbläsaren. Tänk på att vissa funktioner på vår hemsida inte kommer fungera optimalt om du väljer att blockera cookies.
Via följande länk kan du även motsätta dig användning av Google Analytics enligt ovan. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dessutom kan du på hemsidan http://www.youronlinechoices.com/ stoppa intressebaserad reklam från ett flertal självreglerande medlemmar inom European Interactive Digital Advertising Alli-ance (www.edaa.eu/european-principles/).

E-postkontakt
Personuppgifter som du meddelar oss via e-post behandlar vi konfidentiellt. Vi använder dina uppgifter uteslutande för att bearbeta din förfrågan. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6 GDPR (berättigat intresse). Vårt och ditt gemensamma (berättigade) intresse för databehandlingen är utgångspunkten för målet att svara på din förfrågan.

Mottagare/Kategorier av mottagare:
Som huvudregel lämnar vi inte ut uppgifter till tredje part men i undantagsfall behandlas data för vår räkning av externa aktörer. Dessa är noggrant utvalda, granskas och har avtal med oss i enlighet med artikel 28 GDPR.

Lagringstid / kriterier för att fastställa lagringstiden:
Alla personuppgifter som du skickar till oss via e-post kommer att raderas eller anonymiseras senast 90 dagar efter det att det slutliga svaret har lämnats.

Sociala media-plugins.
Syfte med databearbetningen/rättslig grund:
Vi använder sociala plug-in program från Facebook, Google+, Twitter, XING, Whatchado och LinkedIn på vår webbplats baserat på artikel 6 GDPR (berättigat intresse) för att marknadsföra vårt företag genom dessa medier. Det underliggande kommersiella syftet är att betrakta som ett berättigat intresse enligt GDPR. Ansvaret för efterlevnaden av dataskyddsreglerna ska garanteras av respektive leverantör. Integrationen av dessa plug-in program görs med hjälp av den s.k. tvåklicksmetoden för att skydda besökare på vår webbplats på bästa möjliga sätt. Med tvåklicksmetoden kan du aktivera de inaktiverade sociala media plug-in-programmen. Denna aktivering kan alltid ångras. Avaktiveringsprocessen betyder inte att redan inlämnad data kommer att raderas hos motsvarande sociala medier. De plug-in för sociala medier som integrerats på vår hemsida är initialt deaktiverade. Aktivering av dessa plug-in sker först genom att klicka på plug-in symbolen. Endast efter aktivering överförs personuppgifter till respektive leverantör av sociala medier. Den plug-in du aktiverade skapar omedelbart en anslutning till servern hos den sociala medieleverantören du har valt via din webbläsare.

Vi har ingen kontroll över de insamlade data- eller metoderna för databehandlingen i dessa fall utan detta åligger respektive leverantör av sociala medier.

Plug-in leverantören lagrar data om dig som t ex användarprofiler och använder dem i syften som reklam, marknadsundersökningar och/eller för att anpassa utformningen av sin webbplats. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för utformning av intressebaserad annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och måste kontakta respektive plug-in leverantör för att göra det. Plug-in programmen tillåter oss att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plug-in leverantören och är inloggad där eller inte. Om du är inloggad hos plug-in leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att förmedlas direkt till ditt befintliga konto hos plug-in leverantören. Om du aktiverar med knappen och till exempel länkar till sidan, lagrar plug-in leverantören den här informationen i ditt användarkonto och kommunicerar det publikt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktiverar knappen, eftersom det förhindrar att du delar din profil med plug-in leverantören.

Mottagare/kategorier av mottagare:
Vi använder sociala plug-in moduler från följande leverantörer på vår hemsida:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ytterligare information om dataregistrering: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook underkastar sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin , Irland ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google underkastar sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter underkastar sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn underkastar sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien; www.whatchado.com/de/terms.

Lagringstid / kriterier för att fastställa lagringstiden:
Vi har ingen information om radering av data som samlats in av plug-in leverantörerna.

Mottagare utanför EU
Med undantag för behandlingen som beskrivs under punkterna Google Analytics och  Sociala media plug-ins kommer vi inte att dela dina personuppgifter till mottagare som är belägna utanför Europeiska unionen eller EES. De behandlingar som avses i punkt Google Analytics gäller överföring av data till Google Ireland Limited  („Google“) servrar. Dessa servrar finns delvis i USA. För USA har Europeiska kommissionen beslutat att det genom EU-U.S. Privacy Shields ("beslut om lämplighet" enligt artikel 45 GDPR) finns ett motsvarande dataskydd. Tjänsteleverantören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin , Irland , och de under punkten Sociala media-plugins nämnda mottagarna är certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield.

Integrerat innehåll
Vårt online-erbjudande innehåller YouTube-videor, som är lagrade på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår hemsida. Dessa ingår alla i "Extended Privacy Mode", vilket innebär att du inte överför data om dig som användare till YouTube om du inte spelar upp videon. Endast om du spelar upp videon överförs data. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av YouTube, se leverantörens dataskyddspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet. YouTubes adress och dataskyddspolicy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin , Irland ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

Dina rättigheter som berörd
Överblick
Utöver rätten att återkalla eventuella samtycken du har lämnat till Lidl har du även, när förutsättningarna i GDPR är uppfyllda, följande rättigheter:

 • rätt till tillgång artikel 15 GDPR,
 • rätt till rättelse artikel 16 GDPR,
 • rätt till radering artikel 17 GDPR,
 • rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR,
 • rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR,
 • rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR.

Rätt till tillgång artikel 15 GDPR
Enligt artikel 15 GDPR  har du rätt att på begäran kostnadsfritt få information om dina personuppgifter som behandlas av Lidl (om begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig) . Det omfattar:

 • ändamålen med behandlingen,
 • kategorier av personuppgifter som hanteras,
 • mottagare resp. kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller ska lämnas ut,
 • den förutsedda perioden under vilken din personuppgifter kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,
 • rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätten till begränsningar av behandlingen eller att invända mot sådan behandling,
 • rätten inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • information om varifrån personuppgifterna kommer, om de inte samlas in från kunden,
 • förekomsten av automatiserad beslutsfattande, inbegripet profilering.

Om personuppgifter överförs till tredje land har du rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföringen.

Rätt till rättelse artikel 16 GDPR
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt till radering artikel 17 GDPR
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de samlades in för,
 • du återkallar ditt samtycke, på vilket behandlingen grundar sig, och annan rättslig grund för behandlingen saknas,
 • Du motsätter dig behandlingen enligt artikel 21.1 eller 21.2 GDPR och det föreligger inga berättigade skäl för behandlingen,
 • personuppgifterna hanteras på ett olagligt sätt,
 • radering av personuppgifterna krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lag,

Lidl är även ansvarig för att vidta rimliga åtgärder för att tillse att andra personuppgiftsansvariga ska radera dina uppgifter om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR
Du har rätt att begära begränsning av behandling hos oss om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider att personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering,
 • Lidl behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål men du behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • när du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll om Lidl har berättigade skäl.

Rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR
Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig om

 • behandlingen baseras på ett avtal eller samtycke enligt artikel 6 eller artikel 9 GDPR och
 • behandlingen sker automatiserat.

När du utövar rätten till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt till överföring av personuppgifterna direkt från Lidl till en annan ansvarig.

Rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR
Enligt artikel 21.1 GDPR kan du motsätta dig behandling av skäl som beror på din specifika  situation.
Denna rättighet gäller för de behandlingar vars rättsliga grund är artikel 6.1 f) GDPR (berättigat intresse).

Har du övriga frågor?
Vid frågor kring dataskydd eller för att utöva dina rättigheter
Vid eventuella frågor kring Lidl:s dataskyddsarbete eller för att utöva av dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta vår kundtjänst:
Kontaktformulär
eller Lidl:s dataskyddsombud:
Dataskyddsombud
Box 4093
171 04 Solna
dataskydd@lidl.se

Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen
Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt enligt GDPR har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är den ansvariga tillsynsmyndigheten.