DEN STOLTA UTMANAREN

Dataskydd

Dataskydd är viktigt för oss på Lidl!

Dataskyddsbestämmelser

Vi är glada över att du är intresserad av dataskyddet på vår webbplats. När du besöker vår webbplats vill vi att du känner dig lugn och säker och att du ser vår tillämpning av dataskyddet som ett kvalitetstecken i vårt kundbemötande.

Följande dataskyddspolicy informerar dig om hur och i vilken omfattning vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är information som är direkt eller indirekt hänförbar eller kan komma att hänföras till din person. Som rättslig grund för dataskyddet gäller i synnerhet dataskyddsförordningen (GDPR).

 
Innehåll
1. Överblick   
2. Besök på vår webbplats   
3. Internetnärvaro och webbplatsoptimering   
3.1 Cookies – allmän information   
3.2 Google Analytics   
3.3 Onsite targeting och webbplatsoptimering   
3.4 Retargeting/intressebaserad onlinereklam   
3.5 Möjlighet till invändning/opt-out   
4. E-postkontakt/telefonsamtal   
5. Insticksprogram för sociala medier   
6. Mottagare utanför EU   
7. Inbäddat innehåll   
7.1 Videoklipp på YouTube   
7.2 Bing Maps   
8. Den registrerades rättigheter   
8.1 Överblick   
8.2 Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR,   
8.3 Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR   
8.4 Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR   
8.5 Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i GDPR   
8.6 Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR   
8.7 Rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR   
9. Kontaktperson   
9.1 Kontaktperson vid frågor eller för att utöva dina rättigheter avseende personuppgifter   
9.2 Kontaktperson vid frågor om skydd av personuppgifter   
9.3 Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten   
10. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige och kontaktuppgifter till företagets dataskyddsombud   

1. Överblick
När du besöker vår webbplats sker ett utbyte av olika typer av information mellan din enhet och vår server. Härvid kan det även handla om personuppgifter. Uppgifterna som hämtas på detta sätt används bland annat för att optimera webbplatsen eller för reklam i webbläsaren på din enhet.  

2. Besök på vår webbplats
Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:
När du besöker vår webbplats överför webbläsaren på din enhet automatiskt och utan åtgärder från din sida följande information till servern för vår webbplats:

 • IP-adressen för enheten som är ansluten till internet och på vilken webbplatsen används
 • datum och klockslag för användningen
 • namn och URL på filen som hämtas
 • webbplats/applikation varifrån informationen hämtas (hänvisande URL)
 • webbläsaren som du använder och vid behov även operativsystemet på din enhet som är ansluten till internet samt
 • namnet på din internetleverantör.

Denna information lagras temporärt i en så kallad loggfil för följande ändamål:

 • säkerställa en störningsfri förbindelse
 • säkerställa en god upplevelse av vår webbplats/applikation
 • utvärdera systemsäkerheten och -stabiliteten.

Den rättsliga grunden för hantering av IP-adressen är artikel 6.1 f) i GDPR. Vårt berättigade intresse består av de ovan listade ändamålen för uppgiftsbehandlingen.

Lagringstid/Kriterier för fastställande av lagringstid:
Uppgifter lagras under en period om sju dagar och raderas därefter automatiskt.

3. Internetnärvaro och webbplatsoptimering

3.1 Cookies – allmän information

Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:

Vi, Lidl Sverige Kommanditbolag, använder så kallade cookies på våra webbplatser.

Ditt samtycke omfattar användningen av cookies och andra tekniker för att behandla användardata från alla (sub-)domäner under www.jobb.lidl.se.

Cookies är små textfiler som sparas på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smarttelefon o.d.) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar ingen skada på din enhet och innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig programvara. I cookies lagras information i anslutning till den specifika enheten som används. Detta betyder dock inte att vi omedelbart känner till din identitet.

Beroende på kategorin cookies eller annan teknik tjänar - användningen av kakor och andra tekniker för bearbetning av användningsdata följande syften:

 • Tekniskt nödvändiga: Utan dessa tekniskt nödvändiga cookies och liknande metoder kan du inte använda våra tjänster (används t.ex. för att visa webbplatsen på rätt sätt/för att utföra funktioner som du väljer, för att lagra dina inloggningsuppgifter).
 • Användarvänlighet: Med hjälp av dessa tekniker kan vi ta hänsyn till dina preferenser, faktiska eller förmodadex, för bekväm användning av vår webbplats. Exempelvis kan vi visa webbplatsen på det språk som du har valt i inställningarna. Dessutom hjälper detta oss att inte visa sådana erbjudanden som eventuellt inte finns tillgängliga i ditt område.
 • Statistik: Med hjälp av dessa tekniker kan vi skapa anonym statistik om användningen av våra tjänster. På detta sätt kan vi till exempel se hur vi kan anpassa webbplatsen ännu bättre till användarnas vanor.
 • Marknadsföring: Genom denna teknik kan vi visa dig lämplig reklam baserat på ditt användarbeteende. Ditt användarbeteende kan också reproduceras från olika webbplatser, webbläsare eller terminaler med ett användar-ID (entydig identifiering).

Du hittar sammanfattad information om de cookies och andra tekniker som används samt syftet för användningen, lagringstid och möjligtvis anslutna tredjepartsleverantörer här.

Du hittar en översikt över cookies som används jämte ytterligare information (till exempel om lagringstid) i vår cookiepolicy.

3.2 Google Analytics

Pseudonymiserad användarprofil med information om användningen av vår webbplats. Detta gäller i synnerhet följande information:

 • IP-adress
 • individuellt användar-ID
 • potentiella produktintressen
 • händelser som har aktiverats på webbplatsen (surfbeteende). 
 • IP-adressen anonymiseras härvid regelbundet så att den inte kan kopplas till dig personligen.
 • Vi kan inte identifiera dig baserat på ditt användar-ID. Vi delar användar-ID och tillhörande användarprofil i förekommande fall med tredje parter via reklamnätverk.

Den rättsliga grunden för användningen av cookies för användarvänlighet, statistik och marknadsföring är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) i GDPR. Den rättsliga grunden för användningen av tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1 f) i GDPR, vilket innebär att vår behandling av dina uppgifter är baserad på vårt berättigade intresse att visa webbplatsen och dess innehåll med full funktionalitet.

Du kan när som helst återkalla/anpassa ditt samtycke för den framtida användningen. För att göra detta, klicka här och välj passande alternativ. Du återkallar ditt samtycke till de valda användningarna genom att helt enkelt avmarkera den motsvarande kryssrutan.

Mottagare/kategorier av mottagare:

Inom ramen för den uppgiftsbehandling som sker med hjälp av cookies och liknande tekniker anlitar vi i vissa fall specialiserade tjänsteleverantörer, framför allt från området digital marknadsföring, för behandling av användningsinformation. Dessa behandlar dina uppgifter på uppdrag av oss, i egenskap av personuppgiftsbiträden som vi anlitar. Vi väljer dem alltid med största omsorg och de är genom avtal bundna till att följa artikel 28 i GDPR. Alla företag som listas som leverantörer i vår Cookiepolicy är anlitade av oss som personuppgiftsbiträden.

Lagringstid/Kriterier för fastställande av lagringstid:

Lagringstiden för cookies anges i vår Cookiepolicy. Om det i kolumnen ”tid” anges ”permanent”, används cookien varaktigt till dess att samtycket gällande den återkallas. Lagringstiden för sessionslagring (Session Storage) är begränsad till den aktuella sessionen och avslutas när man stänger webbläsaren.

3.3 Onsite targeting och webbplatsoptimering
Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:
På vår webbplats samlas och utvärderas med hjälp av cookies information för att optimera våra webbsidor och reklamen som finns på sidorna. Syftet med detta är att säkerställa att endast reklam som utifrån ditt tidigare beteende faktiskt eller troligen är intressant för dig visas på dina enheter. Informationen som behandlas för dessa ändamål innehåller till exempel uppgifter om vilka av våra jobbannonser som har intresserat dig. Den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 f) GDPR. Att optimera webbsidorna för att erbjuda bättre innehåll och undvika reklam som inte är intressant för dig ligger såväl i ditt som i vårt intresse. Insamlingen och utvärderingen av information görs helt pseudonymiserat och gör det inte möjligt för oss att omedelbart identifiera dig. Framför allt sammanförs ingen information med dina övriga personuppgifter.

Mottagare/kategorier av mottagare:
Mottagare av uppgifterna är tjänsteleverantörer som behandlar de ovan nämnda uppgifterna inom ramen för onsite targeting och webbplatsoptimering och som behandlar uppgifter som rör dig på grundval av avtal för bestämda ändamål enligt våra anvisningar.

Lagringstid/Kriterier för fastställande av lagringstid:
De cookies som används här och uppgifterna som de innehåller lagras i enlighet med cookiepolicyn och raderas omedelbart vid invändningar. Mer information om de cookies som används av dessa tjänsteleverantörer finns i vår cookiepolicy.

3.4 Retargeting/intressebaserad onlinereklam
Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:
Vi använder också retargeting-tekniker som tillhandahålls av flera leverantörer. Med hjälp av dessa kan vi utforma utbudet på webbplatsen så att innehållet är bättre anpassat till dina intressen. För detta används en cookie som samlar uppgifter om intressen med hjälp av pseudonymer. I samband med detta samlas information om ditt surfbeteende för marknadsföringssyften i anonymiserad form. Informationen lagras i cookies i form av textfiler på din dator och analyseras med hjälp av an algoritm. I synnerhet analyserar vi vilka jobbannonser på vår webbplats du har tittat på. Detta görs med hjälp av tjänsteleverantörerna som listas under punkterna 3.1–3.4 listade och i anslutning till detta kan det på våra partners webbsidor visas reklambanner med riktade jobbannonser som är personifierade och intressanta för dig. Inte i något fall används dessa uppgifter för att identifiera besökare på webbplatsen. I samband med detta behandlas inga uppgifter som direkt kan hänföras till dig som person och det sammanställs inte heller användarprofiler baserat på personuppgifterna. Denna uppgiftsbehandling grundar sig på artikel 6.1 f) GDPR. Med hjälp av de targeting-åtgärder som används vill vi säkerställa att det på dina enheter endast visas riktad reklam som faktiskt eller troligen är intressant för dig. Det ligger i såväl ditt som vårt intresse att undvika att störa dig med reklam som inte är intressant för dig.

Om du trots detta inte vill att vi visar personifierade reklambanner för dig, kan du motsätta dig denna insamling och lagring av uppgifter på följande sätt:

 • Klicka på knappen som visas på reklambannern (t.ex. ”i”) så flyttas du till leverantörens webbplats. Här förklaras systemet bakom retargeting-teknologin en gång till och du erbjuds möjlighet till att välja bort detta (”opt-out”). Om du avanmäler dig hos en leverantör lagras en så kallad opt-out-cookie på din dator som blockerar denna leverantörs reklambanner i framtiden. Observera att avanmälan endast kan göras från din dator och att opt-out-cookies inte ska raderas från datorn.
 • Alternativt kan du även utnyttja de möjligheter att göra invändningar som listas under punkterna 3.1–3.4. Vidare kan du på adressen http://www.youronlinechoices.com/ stoppa intressebaserad reklam från ett flertal självreglerande medlemmar inom European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), inklusive Lidl. Observera att det för detta placeras en så kallad opt-out-cookie på din dator. Om du raderar denna cookie, kommer intressebaserad reklam åter att visas.

Mottagare/kategorier av mottagare:
På vår webbplats används retargeting-teknik av olika tjänsteleverantörer som behandlar ovan angivna uppgifter inom ramen för retargeting-åtgärderna. Mer information om de cookies som används av dessa tjänsteleverantörer finns i vår cookiepolicy.

Lagringstid/Kriterier för fastställande av lagringstid:
Cookies som används för retargeting-syften och informationen som de innehåller lagras under den tid som anges i cookiepolicyn och raderas därefter automatiskt.

3.5 Möjlighet till invändning/opt-out
Du kan blockera targeting-teknologierna enligt punkt 3.3 och 3.4 i din webbläsare via cookieinställningar (jfr även punkt 3.1). Därtill har du möjlighet att blockera intressebaserad reklam med hjälp av verktyget för preferenshantering.

4. E-postkontakt/telefonsamtal
Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:
Personuppgifter som du delger oss via e-post behandlas naturligtvis konfidentiellt av oss. Vi använder dina uppgifter endast i syfte att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 f) GDPR, för vårt och ditt vårt och ditt intresse av att besvara dina frågor och utreda eventuella problem, så att du kan fortsätta vara nöjd som kund hos oss.

Mottagare/kategorier av mottagare
Vi överför i princip inte uppgifterna till tredje parter. Undantagsvis behandlas uppgifterna av personuppgiftsbiträden på uppdrag av oss, efter noggrant urval och ingående av avtal enligt artikel 28 GDPR.

Lagringstid/Kriterier för fastställande av lagringstid:
Alla personuppgifter som du skickar till oss via e-post eller per telefon kommer att raderas eller anonymiseras senast 90 dagar efter det att det slutgiltiga svaret har lämnats. Vid verkställande av dina rättigheter som registrerad (se nedan) kommer dina personuppgifter att lagras i tre år efter det sista svaret för att kunna bevisa att vi har gett dig omfattande information och uppfyllt de lagstadgade kraven.

5. Insticksprogram för sociala medier
Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:
På vår webbplats använder vi baserat på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR insticksprogram från de sociala nätverken Facebook, Google+, Twitter, XING och LinkedIn för att marknadsföra vårt företag genom dessa medier. Ansvaret för efterlevnaden av dataskyddsreglerna ska garanteras av respektive leverantör. Integrationen av dessa insticksprogram görs med hjälp av den så kallade tvåklicksmetoden för att skydda besökare på vår webbplats på bästa möjliga sätt. Det betyder att när du besöker vår webbplats överförs först inga personuppgifter som rör dig till leverantören av insticksprogrammet. Med tvåklicksmetoden kan du aktivera de avaktiverade insticksprogrammen för sociala medier.  De insticksprogram för sociala medier som integrerats på vår webbplats är initialt avaktiverade. Insticksprogrammen aktiveras först när du klickar på insticksprogrammets symbol. Först när programmet har aktiverats överförs personuppgifter till respektive sociala medieleverantör. Insticksprogrammet som du aktiverar skapar omedelbart en anslutning till servern hos den valda sociala medieleverantören via din webbläsare. Aktiveringen kan när som helst avaktiveras. I och med avaktiveringen raderas inte uppgifter som redan har överförts hos den ifrågavarande sociala medieleverantören. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar samtycket genom att avaktivera insticksprogrammet för sociala medier.

Vi kan varken påverka uppgifterna som samlats in eller behandlingen av uppgifterna och vi känner inte heller till omfattningen av uppgiftsinsamlingen eller ändamålen för behandlingen.

Leverantören av insticksprogrammet lagrar uppgifterna som samlats in om dig som en användarprofil och använder denna för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om deras aktiviteter på vår webbplats. Du kan när som helst motsätta dig skapandet av dessa användarprofiler med framtida verkan. För att göra detta ska du vända dig till respektive leverantör av insticksprogrammen. Via insticksprogrammen erbjuder vi dig möjligheten att interagera med de sociala nätverken och andra användare så att vi kan förbättra vårt utbud och gestalta det på ett mer intressant sätt för dig som användare.

Uppgifterna delas oavsett om du har ett konto hos leverantören av insticksprogrammet och är inloggad på kontot. Om du är inloggad på ditt konto hos leverantören av insticksprogrammet förmedlas de uppgifter som samlas in hos oss direkt till ditt konto hos leverantören av insticksprogrammet. När du klickar på den aktiverade knappen och till exempel länkar till sidan sparar leverantören av insticksprogrammet även denna information på ditt användarkonto och delar informationen öppet med dina kontakter. Vi rekommenderar att du alltid loggar ut efter att ha använt ett socialt nätverk, men framför allt innan du aktiverar knappen, eftersom det förhindrar att du delar din profil med leverantören av insticksprogrammet.

Mottagare/kategorier av mottagare:
På vår webbplats används insticksprogram för sociala medier av följande leverantörer:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland http://www.facebook.com/policy.php; mer information om insamlingen av uppgifter: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har anmält sig till EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har anmält sig till EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Ireland; https://twitter.com/privacy. Twitter har anmält sig till EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
LinkedIn Ireland Unlimited Company,,
Wilton Place, Dublin 2
Ireland; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn har anmält sig till EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Lagringstid/Kriterier för fastställande av lagringstid:
Vi har ingen information om radering av uppgifter som samlats in av leverantörerna av insticksprogrammen.

6. Mottagare utanför EU

Med undantag för de behandlingar som beskrivs under punkterna 3 och 6 delar vi inte dina personuppgifter till mottagare som är belägna utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med de uppgiftsbehandlingar som nämns ovan sker dataöverföring till servrar som delvis är belägna i USA, som tillhör

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA.
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA,
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

När det gäller USA har Europeiska kommissionen genom beslut den 12.7.2016 beslutat att det enligt bestämmelserna i EU-US Privacy Shields föreligger ett adekvat personuppgiftsskydd (så kallat ”beslut om adekvat skyddsnivå” enligt artikel 45 GDPR). De ovan nämnda tjänsteleverantörerna är certifierade enligt EU-US Privacy Shield.

7. Inbäddat innehåll
7.1 Videoklipp på YouTube
På vår webbplats har vi inbäddade videoklipp från YouTube. Dessa är lagrade på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Samtliga dessa är inbäddade i ett utökat dataskyddsläge, vilket betyder att inga uppgifter som rör dig överförs till YouTube, om inte du spelar upp videorna. Uppgifter överförs först när du spelar upp videorna. Vi kan inte påverka denna uppgiftsöverföring.

För mer information om ändamålet för och omfattningen av YouTubes behandling av uppgifterna, se leverantörens dataskyddspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för skydd av din integritet. Adress till och information om dataskyddet hos YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7.2 Bing Maps
På den här webbplatsen använder vi Bing Maps produkter. Tack vare det kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och erbjuda dig en bekväm kartfunktion som du kan använda för att hitta jobb i din närhet.
Bing Maps används för att kunna presentera vårt nätinnehåll på ett tilltalande sätt och för enkel sökbarhet av de platser som anges på webbplatsen. Detta är ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR.

Genom besöket på vår webbplats underrättas leverantören av Bing Maps, Microsoft Corporation, om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. För att använda Bing Maps funktioner är det nödvändigt att i internetkommunikationen behandla din IP-adress. Den behandlas vanligtvis på Microsofts server i USA.
Vi kan inte påverka Bing Maps behandling av uppgifterna. För mer information om syftet med och omfattningen av Bing Maps behandling av uppgifterna, se leverantörens dataskyddspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för skydd av din integritet. Adress till och information om dataskyddet hos Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

8. Den registrerades rättigheter
8.1 Överblick
Förutom rätten att återkalla ditt samtycke har du även följande rättigheter med stöd enligt lag:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som är lagrade hos oss enligt artikel 15 GDPR,
 • Rätt till korrigering av felaktiga eller komplettering av ofullständiga uppgifter enligt artikel 16 GDPR,
 • Rätt till radering av dina personuppgifter som är lagrade hos oss enligt artikel 17 GDPR,
 • Rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 18 GDPR,
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR,
 • Rätt att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR.

8.2 Rätt till information enligt artikel 15 GDPR,
Du har rätt enligt artikel 15.1 GDPR att utan kostnad få information om de personuppgifter om dig som är lagrade hos oss. Detta omfattar särskilt:

 • Ändamålen för behandlingen.
 • Kategorierna av personuppgifter som behandlingen gäller.
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 • Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 GDPR har vidtagits vid överföringen.

8.3 Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

8.4 Rätt till radering enligt artikel 17 GDPR
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få personuppgifter som rör dig raderade, om något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • du återkallar ditt samtycke, på vilket behandlingen enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) GDPR grundades och det saknas annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 eller artikel 21.2 GDPR och det vid åberopande av artikel 21.1 GDPR saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 GDPR.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och är skyldiga att radera personuppgifterna, ska vi med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta tredje parter som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

8.5 Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 GDPR
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 • den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

8.6 Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR
Du har rätt att få de personuppgifter du tillhandahåller oss i ett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b) GDPR och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av rätten till dataportabilitet har du rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

8.7 Rätt att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR
Enligt villkoren i artikel 21.1 GDPR kan uppgiftsbehandlingen ifrågasättas med hänvisning till din specifika situation.

Ovanstående allmänna rätt att göra invändningar gäller alla ändamål för behandlingen som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och som sker på grundval av artikel 6.1 f) i GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att invända mot behandlingen av uppgifterna för kommersiella ändamål (se speciellt punkt 3.6 ovan) är vi enligt GDPR endast skyldiga att tillmötesgå en sådan allmän invändning om du ger oss skäl som är av avgörande betydelse, till exempel potentiell fara för liv eller hälsa.

9. Kontaktperson  
9.1 Kontaktperson vid frågor eller för att utöva dina rättigheter avseende personuppgifter
Om du har frågor om webbplatsen eller utövandet av dina rättigheter avseende behandlingen av dina uppgifter (personuppgiftsrättigheter) kan du kontakta vår kundtjänst:
 www.lidl.se/information/kontakt

9.2 Kontaktperson vid frågor om skydd av personuppgifter
Om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina uppgifter, kan du kontakta Lidls dataskyddsombud (se punkt 10).

9.3 Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten
Dessutom har du alltid rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Datainspektionen: www.datainspektionen.se

10. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige och kontaktuppgifter till företagets dataskyddsombud
Dessa dataskyddsbestämmelser gäller uppgiftsbehandlingen som görs av Lidl Sverige Kommanditbolag (”ansvarig”) och för webbplatsen jobb.lidl.se. Du når dataskyddsombudet på dataskydd@lidl.se eller genom brev Dataskyddsombud, Box 4093 171 04 Solna.