DEN STOLTA UTMANAREN

Ekonomi

Ekonomiavdelningen är indelad i tre grupper: skatt, fakturakontroll och finans/bokföring. Gruppen inom skatt ser till att det deklareras och betalas skatt i tid. Kollegorna inom fakturakontroll ser till att fakturorna stämmer överens med de varor vi fått levererade till oss. De samarbetar därför tätt med inköpsavdelningen och våra två centrallager. Finans- och bokföringsgruppen hanterar alla fakturor som inte rör varorna vi säljer. Utöver det så gör de bokslut, upprättar årsredovisning, stämmer av likviditet och sköter finansiering.

Varför ska man söka till ekonomiavdelningen på Lidl?

För att arbetet innefattar kontakt med alla avdelningar, vilket skapar en bra bild av hur hela företaget hänger ihop. Man har också mycket externa kontakter och väldigt varierande arbetsuppgifter, vilket gör arbetet kul.

Vilken studiebakgrund behövs?
Ekonomiskt gymnasium eller motsvarande för tjänst som ekonomiassistent. För chefstjänster, som t ex redovisningschef, behövs akademisk examen med ekonomisk inriktning.

Ansök här