DEN STOLTA UTMANAREN

Fastighet

Fastighetsavdelningen på Lidl Sveriges huvudkontor är indelad i tre gruppe: Portfolio Management, bygg och Facility Management.

Portfolio Management ansvarar för vår fastighetsportfölj och är systemansvariga för våra fastighetsprogram. De tar fram riktlinjer och styrdokument för försäljningsregionerna och driver egna projekt för lager och huvudkontoret. Bygg tar fram handlingar och styrdokument för ny- och ombyggnation och driver byggprojekt på våra centrallager och huvudkontoret. Facility Management tar fram riktlinjer och handlingar för drift och underhåll samt ansvarar för alla centrala drift- och underhållsavtal för våra butiker, lager och huvudkontoret.

Varför ska man söka till fastighetsavdelningen på Lidl?

Avdelningen är med och utvecklar företaget från idé till färdig produkt. Exempelvis så är man med vid framtagning av nya butiksobjekt eller lagerbyggnader, sedan byggs de och därefter så förvaltar man dem. I vissa fall avyttrar vi också fastigheter och på så sätt är vi med i hela fastighetens livscykeln. Vi deltar också i projekt som ombyggnationer och nya butikskoncept. Det är en händelserik vardag och vi vill vara bäst på det vi gör!

Vilken studiebakgrund behövs?
Vi ser gärna att man har en högskole- eller ingenjörsexamen inom området alternativt erfarenhet från liknande tjänst/bransch.

Ansök här