DEN STOLTA UTMANAREN

11) Targetgroup stage 1816

”Det är spännande
att bestämma var
nästa Lidl-butik ska ligga"

Miriam

Om våra fastighetskontor

Våra fastighetskontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro och ansvarar för nyetablering, byggnation och förvaltning av Lidls butiker.
För att kunna öppna fler butiker söker vi efter objekt till försäljning eller uthyrning över hela Sverige. Dessutom erbjuder vi själva fastigheter och lokaler till försäljning och uthyrning.

» Läs mer här » Lediga tjänster

Förvaltare

Som förvaltare ansvarar du huvudsakligen för att butikernas förvaltning såsom reparationer, underhåll och förbättringsåtgärder genomförs i tid och på bästa sätt.

» Läs mer här

Fastighetsutvecklare

Som fastighetsutvecklare får du en viktig roll i vår fortsatta tillväxt med flera tillkommande butiker som mål. I rollen analyserar och arbetar du fram nya butiksetableringar.

» Läs mer här » Lediga tjänster

Byggprojektledare

Som byggprojektledare arbetar du med projektering, upphandling och genomförande samt färdigställande av våra byggprojekt för Lidl Sverige.

» Läs mer här