DEN STOLTA UTMANAREN

Försäljning

Försäljningsavdelningen på huvudkontoret har som huvudsaklig uppgift att standardisera och optimera försäljningsprocesser och rutiner. Vi fungerar som länken och den centrala kommunikationskanalen mellan den svenska försäljningsorganisationen, övriga avdelningar samt Lidl Stiftung (vårt tyska moderbolag). Vi initierar och driver även egna projekt, antingen utifrån förbättringsförslag som kommer in till oss eller utifrån att vi själva identifierat optimeringsområden, t ex genom analys av försäljningsnyckeltal.

Varför ska man söka till försäljningsavdelningen på Lidl?

För att man vill arbeta med att förbättra butikernas processer och rutiner samt för att man vill arbeta med långsiktiga nationella och internationella projekt.

Ansök här