DEN STOLTA UTMANAREN

11) Targetgroup stage 1980

Vi utvecklas
hela tiden!

Kabba & Linn

Ekonomi/Controlling internationell trainee

På avdelningar finns all samlad kompetens för att stödja den övriga organisationen med analyser och rapporter.

» Läs mer här

Legal Compliance internationell trainee

Avdelningens arbete är att ge verksamheten juridisk rådgivning samt identifiera de risker som är förknippade med olika beslut.

» Läs mer här

IT internationell trainee

Vår IT-avdelning ansvarar för allt systemstöd gentemot huvudkontoret i Solna, alla våra butiker samt de två centrallagren i Rosersberg och Halmstad.

» Läs mer här
Vi har även nationella traineeprogram