DEN STOLTA UTMANAREN

IT

IT på Lidl är indelat i fyra avdelningar: drift, säkerhet, support och projekt.

Huvuduppgiften inom IT-drift är att ansvara för IT-infrastrukturen, dvs nätverk, standardklienter, server- och operativsystem. Inom området IT-säkerhet säkerställer vi att våra system och användare uppfyller de högt ställda säkerhetskraven vi har på Lidl. Avdelningen IT-support löser olika typer av incidenter hos våra IT-användare och ansvarar för våra samarbetspartners som utför supporten i våra butiker. Slutligen har vi projektteamet som är våra processpecialister och som utför kravspecifikation, test, implementation och utbildning inom våra affärssystem.

Tillsammans strävar avdelningarna inom IT mot en säker, stabil, standardiserad, tillgänglig och kostnadseffektiv IT-lösning som stöttar verksamheten så bra som möjligt. För att uppnå detta samarbetar vi även dagligen med vårt huvudkontor i Tyskland och med andra Lidl-länder, vilket skapar en internationell atmosfär på kontoret.

Varför ska man söka till IT-avdelningen på Lidl?

Skälen är många och beror lite på i vilken grupp man arbetar! Vad som kan sägas generellt är att andan på avdelningen genomsyras av att man får ett stort ansvar och är trogen sin uppgift. Detta engagemang syns genom att man ställer upp för varandra och att alla hjälps åt. Vårt dagliga samarbete med Tyskland och andra länder är viktigt och det finns många möjligheter för den som vill söka utmaningar utomlands.

Vilken studiebakgrund behövs?
Akademisk examen med någon form av IT-, system- eller processinriktning. Goda kunskaper i engelska och/eller tyska.

Ansök här