DEN STOLTA UTMANAREN

Legal Compliance

Legal Compliance teamet tillhandahåller juridisk rådgivning till den övriga organisationen. Avdelningens huvudsakliga syfte är att säkerställa att Lidl Sverige dels följer lagar och regler och dels de egna riktlinjerna (i de fall dessa sträcker sig längre än lagstiftningen). De stöttar också med sin kunskap genom att hålla utbildning inom produktansvar, avtals- och konsumenträtt samt omvärldsbevakar alla rättsområden som är aktuella för Lidl.

Varför ska man söka till Legal Compliance på Lidl?

Det roligaste med att arbeta på Legal Compliance är att arbetet är brett och att man får ta mycket ansvar. Man har också stor möjlighet att påverka resultat och arbetssätt. Grädden på moset är de breda kontaktytorna inom organisationen!

Vilken studiebakgrund behövs?
Juristexamen.

Ansök här