DEN STOLTA UTMANAREN

Kundtjänst/revision

Revisionsavdelningens främsta uppgift är att vara en hjälpande hand i arbetet med att säkerställa att Lidl Sverige följer uppsatta koncept och processer samt använder satsade resurser på rätt sätt och fortsätter utvecklas framgångsrikt.

Kundtjänstavdelningen är en servicefunktion mot våra kunder med målet att med sin kunskap och förståelse skapa ännu nöjdare kunder. Internt arbetar avdelningen med fokus på att belysa förbättringsområden och på så sätt bidra till att utveckla verksamheten.

Varför ska man söka till kundtjänst/revision på Lidl?

Du får inblick i hur verksamheten fungerar på olika avdelningar och därigenom lär du dig lite om mycket. Du är högst delaktig i utvecklingen av verksamheten genom att identifiera utmaningar och förbättringsområden samt utifrån dessa komma med lösningsförslag.

Vilken studiebakgrund behövs?
Ingen specifik studiebakgrund önskas. Istället fokuserar vi mer på personlig lämplighet för dessa tjänster. För att arbeta på kundtjänst är det t ex viktigt för oss att du är en serviceorienterad och empatisk person som vill sätta dig in kundens problematik för att tillsammans med kunden hitta den bästa lösningen.

Ansök här