DEN STOLTA UTMANAREN

Logistik

Logistikavdelningen på huvudkontoret är uppdelad på tre områden: lagerlogistik, transportlogistik och återvinning. Avdelningen är flerfaldigt prisbelönad och målet är kort och gott: hållbar logistik!

Inom lagerlogistik är uppgiften att stötta de två centrallager som finns inom Lidl Sverige. Det kan handla om allt från att projektleda ombyggnation till att hålla utbildningar och optimera processer. Det är också på logistikavdelningen som transporter handlas upp och det faller då in under transportlogistik. Viktiga frågor där är även att strukturera transportflöden och säkerställa att vi ligger i teknologisk och miljömässig framkant. Inom återvinningsområdet så förhandlas alla avtal av logistikavdelningen och det arbetas hårt med att förbättra sortering i butik och på lager för att reducera vår miljöpåverkan.

Varför ska man söka till logistikavdelningen på Lidl?

Man har en enorm chans att påverka eftersom allt som görs på avdelningen på något sätt påverkar alla butiker, lager och medarbetare. Det ges också utrymme för kreativitet och innovation. Om man t ex har en egen idé som man kan visa lönar sig, så får man ofta chansen att driva det projektet.

Vilken studiebakgrund behövs?
Akademisk examen, gärna med någon form av teknisk inriktning så som logistik eller fastighet.

Ansök här