DEN STOLTA UTMANAREN

HR

På Lidl Sverige är personalavdelningen indelad i HR och lön. I HR-teamet finns specialister inom utbildning, arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering och employer branding. Löneteamet består av en grupp ambitiösa löneadministratörer som har en av företagets absolut viktigaste uppgifter: att betala rätt lön i rätt tid till alla våra fantastiska medarbetare.

HRs mål är att stötta verksamheten i alla tänkbara personalfrågor men även att hjälpa organisationen nå verksamhetsmålen genom t ex rätt utbildningsinsatser.

Varför ska man söka till HR på Lidl?

För att du brinner för att arbeta med människor! Medarbetarna är det som gör verksamheten och på personalavdelningen står medarbetarna i fokus varje dag. Att se verksamheten utvecklas genom medarbetarnas utveckling är fantastiskt. Dessutom finns det en stämning som karaktäriseras av ett stort engagemang och mycket glädje!

Vilken studiebakgrund behövs?
Akademisk examen med inriktning på personalfrågor eller ekonomi för en roll inom HR-teamet. I lönegruppen ser vi gärna att man har gått någon form av löneadministratörsutbildning.

Ansök här