Allt annat är olidligt
Sök jobb Logga in
Bokmärken

Tillgängliga jobb hos Lidl

För oss är det viktigt att du, när du startar ett jobb hos Lidl, inte bara drar nytta av lönekompensation och alla sociala förmåner för ett stort företag!

Till jobb sök

Dataskydd

Vi är glada över att du är intresserad av dataskyddet på vår webbplats. När du besöker vår webbplats vill vi att du känner dig lugn och säker och att du ser vår tillämpning av dataskyddet som ett kvalitetstecken i vårt kundbemötande.

Följande dataskyddspolicy informerar dig om hur och i vilken omfattning vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är information som är direkt eller indirekt hänförbar eller kan komma att hänföras till din person. Som rättslig grund för dataskyddet gäller i synnerhet dataskyddsförordningen (GDPR).

Innehåll

1.Översikt       
2. Åtkomst till vår webbplats       
3. Användning av cookies och andra liknande tekniker för att behandla användningsdata       
4. E-postkontakt / telefonsamtal       
5. Mottagare utanför EU       
6. Integrerat innehåll       
6.1 YouTube-videor       
6.2 Bing-kartor
7. Dina rättigheter som registrerad       
7.1 Rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR       
7.2 Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR       
7.3 Rätt till radering enligt artikel 17 GDPR       
7.4 Rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 GDPR       
7.5 Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR       
7.6 Rätt till invändning enligt artikel 21 GDPR       
7.7 Möjlighet att klaga till den svenska dataskyddsmyndigheten i enlighet med artikel 77 GDPR       
8. Kontaktpersoner       
8.1 Kontaktpersoner vid frågor eller för att utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen       
8.2 Kontaktpersoner vid frågor om dataskydd       
9. Namn och kontaktinformation för den personuppgiftsansvarige samt kontaktinformation till dataskyddsombud

1. Översikt

När du besöker vår webbplats sker ett utbyte av olika typer av information mellan din enhet och vår server. Härvid kan det även handla om personuppgifter. Uppgifterna som hämtas på detta sätt används bland annat för att optimera webbplatsen eller för reklam i webbläsaren på din enhet. 

2. Besök på vår webbplats

Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:
När du besöker vår webbplats överför webbläsaren på din enhet automatiskt och utan åtgärder från din sida följande information till servern för vår webbplats:

 • IP-adressen för enheten som är ansluten till internet och på vilken webbplatsen används
 • datum och klockslag för användningen
 • namn och URL på filen som hämtas
 • webbplats/applikation varifrån informationen hämtas (hänvisande URL)
 • webbläsaren som du använder och vid behov även operativsystemet på din enhet som är ansluten till internet samt
 • namnet på din internetleverantör.

Denna information lagras temporärt i en så kallad loggfil för följande ändamål:

 • säkerställa en störningsfri förbindelse
 • säkerställa en god upplevelse av vår webbplats/applikation
 • utvärdera systemsäkerheten och -stabiliteten.

Om du i din webbläsare eller i operativsystemet eller andra inställningar på din enhet har accepterat så kallad geolokalisering använder vi den här funktionen för att kunna erbjuda dig enskilda tjänster, som baseras på din aktuella plats (t.ex. plats för lediga platser i närheten). Vi bearbetar din platsinformation som behandlas på detta sätt exklusivt för denna funktion.

Den rättsliga grunden för hantering av IP-adressen är artikel 6.1 f) i GDPR. Vårt berättigade intresse består av de ovan listade ändamålen för uppgiftsbehandlingen.

Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:
Data kommer att lagras under en period av sju dagar och raderas automatiskt därefter. Om du slutar använda vår webbplats, kommer geolokaliseringsdata raderas.

Syfte med uppgiftsbehandlingen/rättslig grund:
Vi, Lidl Sverige Kommanditbolag, använder så kallade cookies på våra webbplatser. Ditt samtycke inkluderar användning av cookies och liknande tekniker för behandling av användningsdata på alla (under-) domäner på www.jobb.lidl.se

 Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet, innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. Cookien lagrar information som matchar den enhet som användaren specifikt använder. Detta betyder dock inte att vi därmed omedelbart får kunskap om din identitet.

 Användningen av cookies och andra tekniker för bearbetning av användningsuppgifter har - beroende på kategori av cookie eller liknande teknik - följande syften:

 • Tekniskt nödvändiga: Dessa är cookies och liknande tekniker är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster (t.ex. för korrekt visning av vår webbplats / av dina önskade funktioner, för att lagra din registrering i inloggningsområdet etc.).
 • Användarvänlighet: Med hjälp av dessa tekniker kan vi ta hänsyn till dina faktiska eller antagna preferenser för bekväm användning av vår webbplats. Med hjälp av dina inställningar kan vi till exempel visa vår webbplats på ett språk som passar dig. På detta sätt undviker vi också att visa dig erbjudanden vilket kanske inte är tillgängliga i din region.
 • Statistik: Med dessa tekniker kan vi sammanställa anonym statistik om användningen av våra tjänster. Detta gör att vi till exempel kan avgöra hur vi kan anpassa vår webbplats ännu bättre till användarnas vanor.
 • Marknadsföring: Detta gör att vi kan visa reklaminnehåll som passar dig och som baseras på analys av ditt användarbeteende. Ditt användningsbeteende kan också spåras via olika webbplatser, webbläsare eller slutenheter med ett användar-ID (unik identifierare).

Du hittar en informationsöversikt över använda cookies och andra tekniker samt de specifika syftena med databehandling, lagringsperioder och eventuella tredjepartsleverantörer som är inblandade här.

Du hittar en översikt över cookies som används jämte ytterligare information (till exempel om lagringstid) i vår cookiepolicy.

I samband med användningen av cookies och liknande tekniker behandlas särskilt följande typer av personuppgifter, beroende på syftet, för att behandla användardata:

 Tekniskt nödvändigt:
Samtycke till cookiepreferenser.

 Användarvänlighet

 • Inställningar som används för att optimera visningen av kartor.
 • Visar nyligen visade jobb.
 • Visning av valda jobb.

Statistik:

 • Pseudonymiserade användarprofiler med information om användningen av vår webbplats. Dessa innehåller särskilt följande:
  • Webbläsartyp / version
  • Operativsystem som används
  • Referrer-URL (tidigare besökt sida)
  • Hostname för den enhet som nås (IP-adress)
  • Tid för serverförfrågan
  • Individuellt användar-ID
  • Utlösta händelser på webbplatsen (surfbeteende).
 • IP-adressen anonymiseras regelbundet så att i princip inga slutsatser kan dras om din person.
 • Med enbart användar-ID kan vi inte dra slutsatser om din person.

Marknadsföring / marknadsföring

 • Pseudonymiserade användarprofiler med information om användningen av vår webbplats. Dessa innehåller särskilt följande:
  • IP-adress
  • Individuellt användar-ID
  • Potentiella produktintressen
  • Utlösta händelser på webbplatsen (surfbeteende).
 • IP-adresserna anonymiseras regelbundet så att i princip inga slutsatser kan dras om din person.
 • Med enbart användar-ID kan vi inte dra slutsatser om din person. Vi kan dela Användar-ID och tillhörande användarprofiler med tredje part via reklamnätverksleverantörer.

Den rättsliga grunden för användning av komfort-, statistik- och marknadsföringscookies är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) GDPR. Den rättsliga grunden för användning av tekniskt nödvändiga kakor är artikel 6.1 f) GDPR, dvs. på grund av vårt berättigade intresse av att kunna visa webbplatsen med fullt fungerande vyer.

Du kan när som helst återkalla / justera ditt samtycke med verkan för framtiden. Du gör det helt enkelt genom att klicka här och göra ditt val. Genom att ta bort motsvarande bock återkallar du enkelt och okomplicerat ditt samtycke till det aktuella syftet.

Mottagare / kategorier av mottagare:
I samband med behandling med hjälp av cookies och liknande tekniker kan vi använda specialiserade tjänsteleverantörer, framförallt inom området online-marknadsföring, för att behandla användardata. Dessa behandlar dina uppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträden, är noga utvalda och bundna enligt avtal enligt artikel 28 GDPR. Alla företag som anges i våra cookiebestämmelser arbetar för oss som personuppgiftsbiträden.

I samband med vårt samarbete med Google LLC och Facebook behandlas ovanstående information, som används för att sammanställa statistik och för marknadsföringsändamål, i princip också på servrar i USA.

Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:

Lagringsperioden för cookies finns i våra cookiebestämmelser. I den mån informationen "beständig" eller ”Persistent” ges i kolumnen "Utgång" lagras cookien permanent tills motsvarande samtycke återkallas. Lagringsperioden för sessionscookies (Session Storage) är begränsad till den specifika sessionen och slutar när webbläsaren är stängd.

4. E-postkontakt/telefonsamtal

Syfte med databehandling / rättslig grund:
Personuppgifter som du delger oss via e-post behandlas naturligtvis konfidentiellt av oss.  Vi använder dina uppgifter enbart för att behandla din fråga. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6.1 b) och 6.1 f) GDPR. I detta sammanhang består vårt och ditt samtidiga (berättigade) intresse av avsikten att svara på din fråga, lösa eventuella problem och därmed upprätthålla och främja din tillfredsställelse som användare av vår webbplats.

 Mottagare / kategorier av mottagare:
Vi överför i princip inte uppgifterna till tredje parter. Undantagsvis behandlas uppgifterna av personuppgiftsbiträden på uppdrag av oss, efter noggrant urval och ingående av avtal enligt artikel 28 GDPR.

 Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:
Alla personuppgifter som du lämnar vid kontakt med oss (förslag, beröm eller kritik) via e-post eller per telefon raderas eller anonymiseras på säkert sätt av oss senast tre månader efter att vi har skickat dig det slutgiltiga svaret. Erfarenheten har visat att det efter tre månader vanligtvis inte längre förekommer ytterligare frågor till våra svar. Om du utövar dina rättigheter som registrerad enligt GDPR (se nedan) kommer dina personuppgifter att sparas i upp till 3 år efter det slutliga svaret som bevis på att vi har gett dig fullständig information och uppfyllt de lagstadgade kraven.

5. Mottagare utanför EU

Om vi överför personuppgifter till mottagare i ett tredjeland (land med säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - EES) kan du läsa om det i informationen om mottagare / kategorier av mottagare i beskrivningen av respektive databehandling. Europeiska kommissionen kan fastställa att vissa tredjeländer har en dataskyddsstandard som kan jämföras med nivån i EES genom ett så kallat beslut om adekvat skyddsnivå. En lista över dessa länder finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sv.  Om det inte finns någon jämförbar dataskyddsstandard i ett land, ser vi till att dataskyddet är tillräckligt garanterat genom andra åtgärder. Detta är möjligt t.ex. via bindande företagsbestämmelser, standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen om skydd av personuppgifter, certifikat eller erkända uppförandekoder. Kontakta vårt dataskyddsombud (se avsnitt 9) för mer information.

6. Inbäddat innehåll
6.1 YouTube-videor

I vårt online-erbjudande har vi integrerat YouTube-videor, som lagras på www.YouTube.com och som kan spelas direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i den "utökade dataskyddsfunktionen", vilket innebär att inga uppgifter som rör dig överförs till YouTube, om inte du spelar upp videorna. Uppgifter överförs först när du spelar upp videorna. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring.

För mer information om syftet och omfattningen av YouTubes databehandling, som även sker på servrar i USA, se plattformens integritetspolicy. Här hittar du också mer information om dina specifika rättigheter och om inställningsalternativ för att skydda din integritet. YouTubes adress och integritetspolicy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland;https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

6.2 Bing kartor

På den här webbplatsen använder vi Bing Maps produkter. Tack vare det kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och erbjuda dig en bekväm kartfunktion som du kan använda för att hitta jobb i din närhet.

Bing Maps används för att kunna presentera vårt nätinnehåll på ett tilltalande sätt och för enkel sökbarhet av de platser som anges på webbplatsen. Detta är ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f) GDPR.

Genom besöket på vår webbplats underrättas leverantören av Bing Maps, Microsoft Corporation, om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. För att använda Bing Maps funktioner är det nödvändigt att i internetkommunikationen behandla din IP-adress. Den behandlas vanligtvis på Microsofts server i USA.

Vi kan inte påverka Bing Maps behandling av uppgifterna. För mer information om syftet med och omfattningen av Bing Maps behandling av uppgifterna, se leverantörens dataskyddspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för skydd av din integritet. Adress till och information om dataskyddet hos Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/sv-SE/privacystatement

7. Dina rättigheter som registrerad

7.1 Rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR

Du har rätt enligt artikel 15.1 GDPR att utan kostnad få information om de personuppgifter om dig som är lagrade hos oss. Detta omfattar särskilt:

 • Ändamålen för behandlingen.
 • Kategorierna av personuppgifter som behandlingen gäller.
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 • Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 GDPR har vidtagits vid överföringen.

7.2 Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR

Du har rätt att kräva att vi omedelbart korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

7.3 Rätt till radering enligt artikel 17 GDPR

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få personuppgifter som rör dig raderade, om något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • du återkallar ditt samtycke, på vilket behandlingen enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) GDPR grundades och det saknas annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 eller artikel 21.2 GDPR och det vid åberopande av artikel 21.1 GDPR saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 GDPR.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och är skyldiga att radera personuppgifterna, ska vi med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta tredje parter som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

7.4 Rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 GDPR

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 • den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

7.5 Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR

Du har rätt att få de personuppgifter du tillhandahåller oss i ett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b) GDPR och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av rätten till dataportabilitet har du rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

7.6 Rätt till invändning enligt artikel 21 GDPR

Enligt villkoren i artikel 21.1 GDPR kan du invända mot personuppgiftsbehandling med hänvisning till din specifika situation.

Ovanstående allmänna rätt att göra invändningar gäller alla ändamål för behandlingen som beskrivs i denna dataskyddspolicy och som sker på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att invända mot behandlingen av uppgifterna för kommersiella ändamål (se speciellt punkt 3 ovan) är vi enligt GDPR endast skyldiga att tillmötesgå en sådan allmän invändning om du ger oss skäl som är av avgörande betydelse, till exempel potentiell fara för liv eller hälsa.

7.7 Möjlighet att klaga till den svenska dataskyddsmyndigheten i enlighet med artikel 77 GDPR

Dessutom har du rätt att klaga till den svenska dataskyddsmyndigheten när som helst. I detta sammanhang kan du kontakta Datainspektionen som är ansvarig myndighet i Sverige.

8. Kontaktpersoner

8.1 Kontaktpersoner vid frågor eller för att utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen       

Om du har frågor om webbplatsen eller om utövandet av dina rättigheter vid behandling av dina personuppgifter (dataskyddsrättigheter) kan du kontakta vår kundtjänst: https://kundportal.lidl.se/SelfServiceSE/s/contactsupport

 8.2 Kontaktpersoner vid frågor om dataskydd

Om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på Lidl Sverige (se punkt 9).

9. Namn och kontaktinformation för den personuppgiftsansvarige samt kontaktinformation till dataskyddsombud

Denna dataskyddspolicy gäller för personuppgiftsbehandling som utförs av Lidl Sverige kommanditbolag, Box 6087, 177 45 Järfälla, Sverige ("Ansvarig") och på webbplatsen jobb.lidl.se. Lidl Sveriges dataskyddsombud kontaktas via e-post på dataskydd@lidl.se.