Självklart Lidl
Sök jobb Logga in
Bokmärken

Tillgängliga jobb hos Lidl

För oss är det viktigt att du, när du startar ett jobb hos Lidl, inte bara drar nytta av lönekompensation och alla sociala förmåner för ett stort företag!

Till jobb sök

Ekonomi/Controlling

ekonomi

Ekonomi/Controlling

Ekonomi

Ekonomiavdelningen är indelad i tre grupper: skatt, fakturakontroll och finans/bokföring. Gruppen inom skatt ser till att det deklareras och betalas skatt i tid. Kollegorna inom fakturakontroll ser till att fakturorna stämmer överens med de varor vi fått levererade till oss. De samarbetar därför tätt med inköpsavdelningen och våra centrallager. Finans- och bokföringsgruppen hanterar alla fakturor som inte rör varorna vi säljer. Utöver det så gör de bokslut, upprättar årsredovisning, stämmer av likviditet och sköter finansiering.

Controlling

På controllingavdelningen görs all ekonomisk uppföljning för hela Lidl Sverige. Det görs dels genom standardrapporter och dels med ad hoc-rapporter där man fokuserar på att följa upp något specifikt under en viss period, t ex en kampanj. Avdelningen har fyra olika inriktningar: varu-, fastighets-, personal-, samt kostnadscontrolling som tittar på de kostnader som inte berörs av de tre förstnämnda.

Här får du utlopp för din kreativitet när det gäller analyser och rapportuppbyggnad, även om en del givetvis är styrt utifrån lagar eller interna riktlinjer. Slutsatser som dras av analyser kan i vissa fall bli viktigt beslutsunderlag, inför t ex en investering, och därigenom kan man verkligen påverka verksamheten.

Vilken plats på huvudkontoret är du intresserad av?

Spana in våra lediga jobb på huvudkontoret!

Sök jobb