Självklart Lidl
Sök jobb Logga in Bokmärken

HR

bild (8).jpg

HRs vardag

Det är alla våra medarbetare som gör Lidl till Lidl. Det är genom allas gemensamma engagemang som vi tillsammans utvecklar Lidl och utmanar branschen. HR inom Lidl är högt prioriterat! Vi är ett glatt, engagerat och starkt sammansvetsat team som brinner för att erbjuda alla våra medarbetare en välfungerande och hälsosam arbetsplats, där de trivs, kan utvecklas och vill stanna kvar.

HR-avdelningen är indelad i tre underavdelningar; Arbetsrätt & Arbetsmiljö, HR Services samt Learning & Development och Rekrytering/Employer branding. Inom samtliga dessa områden ger vi råd och stöd till våra chefer och medarbetare.

Tillsammans arbetar vi för att göra varje steg på medarbetarresan på Lidl så bra som möjligt! Det innebär att vi ansvarar för att attrahera och rekrytera in nya Lidl-stjärnor och se till så att de får de bästa förutsättningarna att bidra i sin roll genom en givande introduktion. Vi arbetar med kompetens- och ledarutveckling, säkerställer en god och säker arbetsmiljö samt att rätt lön betalas ut i rätt tid. Arbetsrättsspecialisterna  stöttar chefer och medarbetare i allt kring anställningen, ansvarar för förhandlingar som rör kollektivavtal, tvister, medbestämmande och anställningsfrågor. De ansvarar och driver även vårt compliancearbete. Vidare arbetar vi med att utveckla HR-processer, system, metoder och verktyg samt ansvarar för Global Mobility-frågor.

För oss på Lidl är en sund företagskultur viktig. Att den levs och andas av såväl medarbetare som chefer är ännu viktigare. Vi på HR ser det som en självklarhet att vara ambassadörer för att vi arbetar TILLSAMMANS, tar ANSVAR, agerar SMART och gör allt med ENGAGEMANG. Och – vi HAR KUL på vägen!

 

Vilken plats på huvudkontoret är du intresserad av?

Spana in våra lediga jobb på huvudkontoret!

Sök jobb