Självklart Lidl
Sök jobb Logga in Bokmärken

Snabbspår till Lidl - Ingemo

GBG_Ingemo.png

Snabbspår till Lidl

Vad har varit din roll i projektet och vad har det inneburit?
Jag är projektledare från Lidls sida och det har inneburit att samordna alla som varit inblandade i projektet. Utöver det har jag besökt och följt upp deltagarna på plats i butik och stöttat dem under resans gång och hjälpt dem att behålla målet i sikte. Innan uppstart har jag speedintervjuat samtliga kandidater för att se att till exempel språknivå är tillräcklig för att kunna klara av programmet.

Varför har vi valt ett samarbete i just Göteborg?
I Göteborg finns en hel del arbetslöshet samtidigt som det finns arbetsgivare som har utmaningar med rekrytering och att hitta kandidater med rätt kompetens. Vi på Lidl är alltid öppna för att testa nya lösningar och därför kändes detta som ett bra projekt att utvärdera. Vi är stolta över hur vi jobbar med mångfald och inkludering och det känns väldigt fint att kunna vara med och påverka människors liv ”på riktigt”.

Vad är den största vinsten för Lidl med jobbspåret?
Vi kan anställa personer som vi redan har lärt känna under deras praktikperiod och kan känna oss mer trygga i att vi väljer rätt kandidater. Vi bidrar också till att förändra och förbättra våra kandidaters liv och det är inte lika mätbart, men vi gör något riktigt stort och fint som vi som arbetsgivare kan vara stolta över. Dessa individer blir också fantastiska ambassadörer för Lidl.

Vad skulle du säga är framgångsfaktorn för projektet?
Här vill jag framhäva det väldigt fina samarbetet som vi har mellan alla deltagande parter. Alla från ArbVux, Arbetsförmedlingen och MoA Lärcentrum är engagerade och drivna personer och det har gjort det enkelt för oss att tillsammans ta oss runt de utmaningar som vi har stött på under resans gång.

Hur har det varit att följa deltagarnas utveckling?
Det jag brinner mest för i mitt arbetsliv är att kunna påverka och följa andra människors utveckling. Det har jag verkligen fått möjlighet att göra i detta projekt och det ger mig väldigt mycket tillbaka. Jag driver min del av projektet ”från hjärtat” och det är härligt att få se hur deltagarna växer efterhand de bygger på sina olika kompetenser, både i skolan och i butikerna.